KKS Rūjienas

Valdes priekšsēdētājs     Armīns Seņkāns 
 
Grāmatvede                    Agrite Vilne
 
Adrese                           Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4244
 
Tālr./fakss/e-pasts           +371 6 4268154/ +371 6 4268657     
 
WWW                            
 
Darba laiks                    Darba dienās:     09:00 - 17:00
                                     
Darbības uzsakšanas     1998.g. 3.septembris
datums 
 
Biedru loks                   Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga persona, kas dzīvo, veic komerc- vai aroddarbību,
                                   vai kam ir nekustamais īpašums Rūjienas pilsētas, Ipiķu, Jeru, Naukšēnu, Ķoņu, Lodes, Sēļu vai Vilpulkas
                                   pagasta teritorijā, kura pirms tam kļuvusi par sabiedriskās organizācijas “Tālavietis” biedru, kura piekrīt KKS
                                   Statūtiem, iemaksājot iestāšanās naudu Ls 4,- un iegādājoties vismaz 1 paju Ls 10,- vērtībā.
 
                                   Par KKS biedriem var būt arī Rūjienas novada pašvaldības.