"Šķilbēni" KKS

Valdes priekšsēdētājs:Pēteris Supe
Grāmatvede:Irēna Pastare
Adrese:Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4587
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 64521243
+(371) 64521242
kks_skilbeni@inbox.lv 
Mājas lapa:Nav
Darba laiks:Trešdienās: 09:00 - 13:00 
Darbības uzsākšanas datums:2003.gads
Biedru loks: