Taurenes KKS

Valdes priekšsēdētājs:Antoņina Paeglīte
Grāmatvede:Antoņina Paeglīte
Adrese:"Nēķina muiža" , Taurene, Vecpiebalgas novads
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 64170316, +(371) 29445310
+(371) 64170316
taureneskks97@inbox.lv
Mājas lapa:Nav.
Darba laiks:8:00 - 17:00
Darbības uzsākšanas datums:1996.gads 21.novembris
Biedru loks:Vecpiebalgas novada pilngadīgi iedzīvotāji