"Rucavas KS" KKS

Valdes priekšsēdētājs:Imants Edmunds Pričins
Grāmatvede:Māra Ķēdže
Adrese:"Zvaniņš", Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Tālrunis:
e-pasts:
+371 29521002 / +371 25916925
rucavasks@inbox.lv 
Mājas lapa:nav
Darba laiks:Pirmdienās:     09:00 - 15:00
Darbības uzsākšanas datums:1998.gadā 8.janvārī    
Biedru loks:
Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas dzīvo, veic komercdarbību vai aroddarbību, vai kam ir nekustamais īpašums Rucavas novada teritorijā, kura piekrīt KKS Statūtiem, iegādājoties vismaz 1 paju 5.-LVL vērtībā.
Par KKS biedriem var būt arī blakus esošo pagastu iedzīvotāji, kuriem sadarbības līgums ar Rucavas novadu, kā arī šo pagastu padomes.