"AlfaBeta" KKS

Valdes priekšsēdētājs:Anna Bētiņa
Grāmatvede:
Adrese:Ausekļa iela 3-60, Rīga, V-1010
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 67324685, +(371) 29568420

anna.betina@gmail.com
Mājas lapa:
Darba laiks:
Darbības uzsākšanas datums:
Biedru loks: