"Jūrnieku forums" KKS

Valdes priekšsēdētājs:
Artūrs Korbuts
Grāmatvede:Natālija Gončarova
Adrese:Katrīnas dambis 20, Rīga, LV-1045
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 67389300
jurfor@jurfor.lv
Mājas lapa:http://www.jurfor.lv
Darba laiks:09:00-17:30
Darbības uzsākšanas datums:1999.gada 30.jūnijs
Biedru loks:Par biedru var kļūt jebkurš Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības biedrs, kurš piekrīt KKS Statūtiem, vienu reizi iemaksājot iestāšanas naudu EUR 35 un iegādājoties pamatpaju EUR 145 vērtībā.