"Nīgrande" KKS

Valdes priekšsēdētājs:Darels Ēberliņš
Grāmatvede:Inta Kaugere
Adrese:Kalnu iela 2, Nīgrandes pagasts, " Kalni", Saldus novads, LV-3898
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 6 3872792
+(371) 6 3872794
kalnu2@inbox.lv  
Mājas lapa:
Darba laiks:
Darbības uzsākšanas datums:2002.gadā
Biedru loks: