"Nīgrande" KKS

Valdes priekšsēdētāja:Elīna Feldberga 
Grāmatvede:Inta Kaugere
Adrese:Kalnu iela 2, Nīgrandes pagasts, " Kalni", Saldus novads, LV-3898
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 26198379

kalnu2@inbox.lvelina.feldberga@gmail.com
Mājas lapa:
Darba laiks:
Darbības uzsākšanas datums:2002.gadā
Biedru loks: