LVSADA KKS

Valdes priekšsēdētājs:
Tatjana Brakše
Grāmatvede:Velta Čirkste
Adrese:Bruņinieku 29/31-306, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 67847306
+(371)
67847303
lvsadaks@lattur.lv
Mājas lapa:www.lvsada.lv
Darba laiks:9:00 – 16:00
Darbības uzsākšanas datums:2004.gads maijs
Biedru loks:Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības biedri