"Avots 37" KKS

Valdes priekšsēdētājs:Arnis Ozols
Grāmatvede:Vera Veidliņa
Adrese:Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 63025533
+(371) 63022235
avots37@inbox.lv
Mājas lapa:
Darba laiks:O. 9:00 - 12:00
Darbības uzsākšanas datums:2000.gads 24.novembris
Biedru loks:
Par biedru var kļūt jebkurš pilngadīgs Jelgavas rajona zemnieku apvienības biedrs, kurš piekrīt KKS Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu Ls 10 un iegādājoties vismaz 1 paju Ls 20 vērtībā.