"Avots 37" KKS

Valdes priekšsēdētājs:Gundars Preiss
Grāmatvede:Vera Veidliņa
Adrese:Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 22321136

avots37@inbox.lv
Mājas lapa:
Darba laiks:Otrdienās 10:00 - 17:00
Darbības uzsākšanas datums:2000.gads 24.novembris
Biedru loks:

Par biedru var kļūt jebkurš pilngadīgs Jelgavas rajona zemnieku apvienības biedrs, kurš piekrīt KKS Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu 15 eiro un iegādājoties vismaz 1 paju 28.46 eiro vērtībā.