Salas KKS

Valdes priekšsēdētājs:
Ligita Kadžule  
Grāmatvede:Baiba Aizpurva
Adrese:Susējas iela 9, Sala, Salas novads, LV-5230
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 65237707, +(371) 29258455, +(371) 26526895

salaskks@inbox.lv
Mājas lapa:Nav.
Darba laiks:9:00 - 16:00
Darbības uzsākšanas datums:2001.gads 27.septembris
Biedru loks:Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas iemaksājusi iestāšanās naudu 7,50 EUR un iegādājusies  paju 15,00 EUR, ko nosaka Statūti. Ir Salas novada iedzīvotāji vai novada teritorijā ir nekustamā īpašuma īpašnieki vai  veic komercdarbību  vai aroddarbību.