Salas KKS

Valdes priekšsēdētājs:
Ligita Kadžule  
Grāmatvede:Silvija Zabludovska
Adrese:Susējas iela 9, Sala, Salas novads, LV-5230
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 65237703
+(371) 65237707
salaskks@inbox.lv
Mājas lapa:Nav.
Darba laiks:8:00 - 9:30
Darbības uzsākšanas datums:2001.gads 27.septembris
Biedru loks: