"Līgatnes druva" KKS

Valdes priekšsēdētājs:Inguna Nille
Grāmatvede:Baiba Pīpkalēja
Adrese:"Birzes", Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108
Tālrunis:
e-pasts:
+(371) 2 6460977 / +(371) 2 6404668
ligatnes.druva@inbox.lv
Mājas lapa:
Darba laiks: 08:00-12:00 13:00-17:00
Darbības uzsākšanas datums:
1996.gadā 19. novembī
Biedru loks:
 Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas dzīvo, veic komercdarbību vai aroddarbību, vai kam ir nekustamais īpašums Līgatnes pagasta teritorijā, kura piekrīt KKS Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu EUR 15 un iegādājoties vismaz 1 paju EUR 28.46 vērtībā.
Par KKS biedriem var būt arī blakus esošo pašvaldību, ar kurām Līgatnes pagastam ir sadarbības līgums, iedzīvotāji, kā arī pašas pašvaldības.