Lielvārdes KKS

Valdes priekšsēdētājs:Līga Rancāne
Grāmatvede:Inga Rašmane
Adrese:Raiņa iela 5, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070
Tālrunis:
e-pasts:
+371 26533997
inga.rasmane@inbox.lv
Mājas lapa:Nav.
Darba laiks:
Trešdienās:  09:00-12:00
Piektdienās:14:00-17:00
Darbības uzsākšanas datums:2000.gada 22.septembrī
Biedru loks:
Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas dzīvo, veic komerc- vai aroddarbību, vai kam ir nekustamais īpašums Lielvārdes pilsētas teritorijā, kur piaekrīt KKS Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu 2.-LVL un iegādājoties vismaz 1 paju 10.- LVL vērtībā.