"Dzelzceļnieks KS" KKS

Valdes priekšsēdētāja:Olga Kazačkova
Grāmatvede:Inna Zevalde
Adrese:Rīga, Turgeņeva iela 14, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
+(371) 67232211 (dzelzceļa līnija), +(371) 67704072, +(371) 28231919 
+(371) 67232212
info@dzks.lv
 Mājas lapa:http://www.dzks.lv
Darba laiks: Darba dienās no 9.00 līdz 17.00
Darbības uzsākšanas:1995.gads 2.marts
Biedru loks:Par Dzelzceļnieks KS biedru var kļūt:
  • pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir: 
  1. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (turpmāk – LDzSA) vai arodbiedrības, kas ar LDzSA ir vienā arodbiedrību apvienībā, biedrs;
  2. Dzelzceļnieks KS jau uzņemtā biedra laulātais;
  3. Dzelzceļnieks KS jau uzņemtā biedra bērns; 
  • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība
  • kapitālsabiedrība, kuras dalībnieki ir fiziskās personas, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ja vienam vai vairākiem Dzelzceļnieks KS biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā; 
  • individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir Dzelzceļnieks KS biedri; 
  • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam Dzelzceļnieks KS biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā; 
  • biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir Dzelzceļnieks KS biedrs.