LAKS

Valdes priekšsēdētāja:Olga Kazačkova
Grāmatvede:Larisa Vinogradova
Adrese:Rīgas birojs: Turgeņeva iela 14, Rīga
Daugavpils birojs: Rīgas iela 61, Daugavpils
Aģenti: sk.informāciju http://laks.lv/lv/kontakti/agenti
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
+(371) 67704072, +(371) 28231919, +(371) 67232211 (dzelzceļa līnija)
+(371) 67232212
info@laks.lv
 Mājas lapa:http://www.laks.lv
Darba laiks: Darba dienās no 8.30 līdz 17.30
Darbības uzsākšanas:1995.gads 2.marts
Biedru loks:

Par Latvijas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības (turpmāk – LAKS) biedru var kļūt un būt persona, kura izmanto LAKS pakalpojumus un kura atbilst šādiem kritērijiem:

 1. pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir:
  • Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedrs;
  • arodbiedrības, kas ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību ir vienā arodbiedrību apvienībā, biedrs;
  • Sabiedrībā jau uzņemtā biedra laulātais;
  • Sabiedrībā jau uzņemtā biedra bērns;
 2. Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība;
 3. arodbiedrība, kas ar Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību ir vienā arodbiedrību apvienībā;
 4. komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem Sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
 5. individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir LAKS biedri;
 6. kooperatīvā sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam LAKS biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;
 7. biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir LAKS biedrs.
LAKS iestāšanās nauda ir 1,42 EUR;
LAKS pajas nominālvērtība ir 7,11 EUR.