Kandavas novada KKS

Valdes priekšsēdētājs:Leonārija Gudakovska
Grāmatvede:Baiba Daņiļēviča
Adrese:Dārza iela 6, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV-3120
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 63131145
+(371) 63182028
baibadanilevica@inbox.lv 
Mājas lapa:
Darba laiks:8:00-12:00, 13:00-17:00
Darbības uzsākšanas datums:2001.gads 19.jūlijs
Biedru loks:
Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga persona, kas dzīvo, veic komercdarbību vai aroddarbību, vai kam ir nekustamais īpašums Kandavas novada teritorijā, kura piekrīt KKS Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu Ls 5 un iegādājoties vismaz 1 paju Ls 10 vērtībā.
Par KKS biedriem var kļūt arī blakus esošo pašvaldību, kurām ir sadarbības līgums ar Kandavas novadu, iedzīvotāji, kā arī pašas pašvaldības.