Kandavas novada KKS

Valdes priekšsēdētājs:Līga Frīdemane
Grāmatvede:Simona Stepiņa
Juridiskā adrese:Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
 Biroja adrese Tirgus laukums 11, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
Tālrunis:
e-pasts:
+(371) 26535540, +(371) 28331822(grām.)
kandavaskks@inbox.lv 
Darba laiks:

Pirmdiena:      8.00-12.00 / 13.00 -18.00
Trešdiena:      9.00-12.00
Ceturtdiena:   8.00-12.00 / 13.00-17.00

Darbības uzsākšanas datums:2001.gads 19.jūlijs
 Biedru loks:Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga fiziska persona, kas dzīvo vai tai pieder nekustamais īpašums Kandavas novadā, vai tā veic komercdarbību vai aroddarbību Kandavas novada teritorijā.
Iestājoties Sabiedrībā biedrs veic vienreizēju iestāšanas naudas maksājumu EUR 10,00 apmērā un iegādājas vismaz 1(vienu) paju EUR 15,00 vērtībā.