"Skolu KS" KKS

Valdes priekšsēdētājs:Ligita Semjonova 
Grāmatvede:Iveta Flesnere
Adrese: Bruņinieku iela 29/31, 514.kabinets, Rīga, LV-1001
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 27897783
+(371) 67276834
skolu.ks@lizda.lv
Mājas lapa:http://www.lizda.lv/
Darba laiks:

 Pirmdienās:    12.00- 17.00

 Otrdienās:      12.00- 17.00

 Trešdienās:    12.00- 17.00

 Ceturtdienās:  10.00- 14.00

Darbības uzsākšanas datums:1997.gadā 19.decembrī
Biedru loks:

Par biedru var kļūt jebkurš Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedrs, kurš piekrīt KKS Statūtiem, vienu reizi iemaksājot iestāšanas naudu EUR 10 un iegādājoties 4 pajas EUR 7.11 vērtībā katra. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība ir LKKSS biedre.