Pūņu KKS

Valdes priekšsēdētājs:
Ludmila Tjujuševa
Grāmatvede:Vita Jansone
Adrese:„Pagastmāja”, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+(371) 63222276
+(371) 26014642
punukks@inbox.lv
Mājas lapa:Nav.
Darba laiks:09:00-17:00
Darbības uzsākšanas datums:1999.gada 12.decembris
Biedru loks:Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga persona, kas iemaksājusi iestāšanas naudu un paju, ko nosaka šie Statūti un
  1. ir Talsu novada un citu (blakus esošo pašvaldību, ar kurām ir noslēgts līgums par sadarbību krājaizdevu sabiedrības jomā) iedzīvotāji, vai šo pašvaldību teritorijā;
  2. ir nekustamā īpašuma īpašnieki vai 
  3. veic komercdarbību vai aroddarbību;
  4. ir individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu sabiedrības biedri;
  5. ir komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
  6. ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības biedram pieder balsstiesības šādu biedrību pamatkapitālā;
  7. ir biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevu sabiedrības biedrs. 
Par krājaizdevu sabiedrības biedriem var kļūt jau uzņemto biedru laulātie un viņu bērni - rīcībspējīgas personas. Nepilngadīgiem bērniem krājaizdevu sabiedrība drīkst atvērt krājkonus.
Par krājaizdevu sabiedrības biedriem var kļūt Talsu novada pašvaldība un citu novadu pašvaldības ar kurām noslēgts sadarbības līgums krājaizdevu sabiedrības jomā.