KKS Rundāles

Valdes priekšsēdētāja     Marija Abramčika 
 
Grāmatvede                    Ļena Brazjule
 
Adrese                           Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
 
Tālr./fakss/e-pasts           +371 28342400 lena.brazjule@rundale.lv
                                       +371 27842258 marija.abramcika@rundale.lv
                                        rundale@apollo.lv     
 
WWW                            http://www.rundale.lv/
 
Darba laiks                    Pirmdienās:    08.00 – 12.00; 13.00 - 18.00
                                      Otrdiena:        08.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
                                     Trešdiena:       08.00 – 12.00; 13.00 – 17.00
                                    Ceturtdienās:    08:00 – 12.00; 13.00 -  17.00
                                    Piektdienās:      08:00 – 12.00; 13.00 – 15.00
 
Darbības uzsākšanas datums    2002.g. 14.jūnijs
 
Biedru loks:
    Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas dzīvo Rundāles novadā, veic komerc- vai aroddarbību, vai kam ir nekustamais īpašums Rundāles, Svitenes vai Viesturu pagastu teritorijā, kura piekrīt KKS Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu 7.11- EUR un iegādājoties vismaz 1 paju 14.23.-EUR vērtībā. Kredīts līdz 500 EUR tiek izsniegts bez nodrošinājuma, ja vismaz divi kredīti savlaicīgi atmaksāti.
Par katriem  500EUR piešķirta kredīta jāiegādājas papildpaja.
Par KKS biedriem var būt arī minēto pagastu padomes.


Pakalpojumu veidi:
 

Kredītu veidi

Kredīta veids

Summa( EUR)

Procenti gadā

Patēriņa

1 – 350
351-500
501- 1 000
1 000 - 6 000
24%
24%
20 - 22%
12 -16 %

 

Noguldījumu veids

 

Noguldījuma veids

Periods

Procenti gadā

Termiņnoguldījums ( no kopējās uzkrātās % summas atskaita 20 % IIN )

3 mēneši
12mēneši
24 mēneši

5,5%
9.0%
9.5%