KKS Rundāles

Valdes priekšsēdētāja     Marija Teišerska 
 
Grāmatvede                    Rita Laiskone
 
Adrese                           Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
 
Tālr./fakss/e-pasts           +371 6 3962258/ +371 6 3962268/
                                        +371 63962533 rundale@apollo.lv     
 
WWW                            http://www.rundale.lv/
 
Darba laiks                    Pirmdienās:     09:00 - 18:00
                                    Ceturtdienās:   09:00 - 18:00
                                    Sestdienās:     09:00 - 18:00
 
Darbības uzsakšanas     2002.g. 14.jūnijs
datums 
 
Biedru loks                   Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas dzīvo, veic komerc- vai aroddarbību,
                                   vai kam ir nekustamais īpašums Rundāles, Svitenes vai Viesturu pagastu teritorijā, kura piekrīt KKS
                                   Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu 5.-LVL un iegādājoties vismaz 1 paju 10.-LVL vērtībā.
                                   Par KKS biedriem var būt arī minēto pagastu padomes.


Pakalpojumu veidi:
 

Kredītu veidi

Kredīta veids

Summa( LVL)

Procenti gadā

Patēriņa

1 – 350

351-500

501- 1000

26%

24%

22%

 

Noguldījumu veids

 

Noguldījuma veids

Periods

Procenti gadā

Termiņnoguldījums ( no kopējās uzkrātās % summas atskaita 10 % IIN )

3 mēneši

12mēneši

24 mēneši

5,5%

9.0%

9.5%