KKS LPNA

Valdes priekšsēdētāja     Jevģenija Reinbaha
 
Grāmatvede                    Anžela Voroncova
 
Adrese                           Skolas iela 25/1-3, Rīga, LV-1010
 
Tālr./fakss/e-pasts           +371 6 7243315/ lpnakks@inbox.lv
 
WWW                            
 
Darba laiks                    
 
Darbības uzsakšanas     2005.g.
datums 
 
Biedru loks                    Par biedru var kļūt jebkurš arodbiedrības LPNA biedrs, kurš piekrīt KKS Statūtiem.