Cenrādis

Spēkā no 2014.gada 1.janvāra 

1. Konti (paju konts, norēķinu konts, pieprasījuma noguldījuma konts) 

 PakalpojumsCena 
 Atvēršana  bez maksas
 Apkalpošana mēnesī  bez maksas
 Slēgšana  bez maksas

2. Kases operācijas

 Pakalpojums Cena 
 Skaidras naudas iemaksa savā vai cita biedra kontā  bez maksas
 Skaidras naudas izmaksa, ja summa līdz EUR 500 dienā bez maksas
 Skaidras naudas izmaksa, ja summa virs EUR 500 dienā:
piesakot 3 darba dienas iepriekš
bez iepriekšējas pieteikšanas 

bez maksas
0,1% no summas

3. Pārskaitījumi

 Pakalpojums  Cena 
Starp viena biedra kontiem Vecpiebalgas KKS bez maksas
Uz cita biedra kontu Vecpiebalgas KKS bez maksas
Standarta pārskaitījums euro uz citu banku Latvijā EUR 1.00

4. Noguldījumi

 Pakalpojums  Cena 
 Maksa par naudas glabāšanu Vecpiebalgas KKS Saskaņā ar Vecpiebalgas KKS noteiktajām
Noguldījumu gada procentu likmēm
 Komisija par noguldījuma līguma uz noteiktu termiņu laušanu:
rakstiski brīdinot 10 kalendārās dienas iepriekš
bez iepriekšējas brīdināšanas
 
bez maksas
0,50 %

5. Kredīti

 Pakalpojums  Cena 
Kredīta pieprasījuma izskatīšana bez maksas
Aizdevuma noformēšana un izsniegšana 1 % no aizdevuma summas
Procentu likme Saskaņā ar Vecpiebalgas KKS
Kredītpolitikā noteiktajām procentu likmēm 
Līgumsods par aizdevuma atmaksu pirms termiņa Nav 
Nokavējuma procenti par maksājumu kavēšanu 0,2 % no nokavētā maksājuma par katru kavēto dienu 
Komisija par grozījumu veikšanu aizdevuma līgumā un/vai grafikā pēc biedra iniciatīvas  1 % no aizdevuma pamatsummas atlikuma 
Komisija par aizdevuma pārformēšanu 1 % no aizdevuma summas 

6. Dokumentu izsniegšana

 Pakalpojums  Cena 
 Konta izraksta izsniegšana: personīgi vai uz e-pastu
izsūtīšana pa pastu Latvijas robežās 
 bez maksas
 EUR 1.00 
Izziņas izsniegšana pēc biedra pieprasījuma,
pasūtot to vismaz vienu darba dienu iepriekš 
EUR 1.50