Noguldījumi

Spēkā no 2014.gada 1.septembra

Noguldījumu gada procentu likmes 

 Noguldījuma veids
Noguldījuma minimālā summa,
no kuras aprēķina procentus
 Termiņš
 Gada procentu likme
(EUR)
Norēķinu kontsnav noteiktsbeztermiņa neaprēķina
Pieprasījuma noguldījuma konts EUR 70
beztermiņa0,30 %
 

Termiņnoguldījums


EUR 70
3 mēneši
6 mēneši
9 mēneši
1 gads
2 gadi
1,00 %
1,50 %
2,00 %
3,00 %
3,25 %

Ienesīguma noguldījums*
 
EUR 70
6 mēneši
1 gads
2 gadi
2,50 %
4,50 %
4.75 %
Dubultieguldījums ** EUR 150 1 gads
2 gadi
9.00 %
9.50 %

* - Ienesīguma noguldījumu iespējams veikt, ja biedrs šī noguldījuma darbības laikā nodrošina paju kontā vismaz 10 pajas EUR 142,30 vērtībā vai uz katriem noguldītiem EUR 1 400 - vismaz vienu paju EUR 14,23 vērtībā.

** - Dubultieguldījumu iespējams veikt, ja biedrs šī noguldījuma darbības laikā nodrošina paju kontā papildpajas vismaz noguldījuma apmērā.