Kauguru KKS

Valdes priekšsēdētājs:Igors Pimenovs
Grāmatvede:Dzintra Ludviga
Adrese:"Pagastmāja", Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
+371 6 4228068
+371 6 4228068
kaugur@inbox.lv
Mājas lapa:
Darba laiks:P.,O.C. 08:00 - 12:00
Darbības uzsākšanas datums:2000.gads 18. jūlijs
Biedru loks:
Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas dzīvo, veic komercdarbību vai aroddarbību, vai kam ir nekustamais īpašums Brenguļu, Kauguru vai Mārsnēnu pagastu teritorijā, kura piekrīt KKS Statūtiem, iemaksājot vienu reizi iestāšanas naudu Ls 10 un iegādājoties vismaz 1 paju Ls 10 vērtībā.
Par KKS biedriem var būt arī blakus esoši pagasti, kuriem ir sadarbības līgums ar Kauguru pagastu, iedzīvotāji, kā arī šo pagastu padomes.