Zosēnu KKS

Valdes priekšsēdētājs:
Jānis Livčāns
Grāmatvede:Alda Koliņa
Adrese:Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV4133
Tālrunis:
e-pasts:
+(371) 26356535, +(371) 28379447
zosenukks@inbox.lv
Mājas lapa:https://zkks.lv
Darba laiks:

Pirmdien     9.00 līdz 15.30
Otrdien       Jaunpiebalga 9.00 līdz 11.00, Zosēni 13.30 līdz 16.30; Drusti katra mēneša trešā otrdiena 12.00 līdz 13.00,
Trešdien     9.00 līdz 15.30
Ceturtdien 9.00 līdz 16.30
Piektdien    9.00 līdz 14.00
Sestdien     brīvs
Svētdien    brīvs
Raunā klientu apkalpošanas aģents Solvita Auziņa, tālrunis  +371 22019026
Gulbenē klientu apkalpošanas aģents Marina Grīnberga, tālrunis +371 29146753

Darbības uzsākšanas datums:2000.gada 14. februāris
Biedru loks:Par Sabiedrības biedru var kļūt pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura atbilst vienam no šiem nosacījumiem: 
 • ir Jaunpiebalgas, Raunas vai Gulbenes novada iedzīvotājs; 
 • ir nekustamā īpašuma īpašnieks minēto pašvaldību teritorijā; 
 • veic komercdarbību vai aroddarbību minēto pašvaldību teritorijā; 
 • ir piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības “Drusti” biedrs. 
Par Sabiedrības biedriem var kļūt jau uzņemto biedru laulātie un viņu bērni – rīcībspējīgas personas.
Par Sabiedrības biedriem var kļūt juridiskas personas:
 • Jaunpiebalgas, Raunas un Gulbenes novada domes; 
 • individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu sabiedrības biedri; 
 • komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā; 
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā; 
 • biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevu sabiedrības biedrs. 
Personas, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, iesniedz Valdei rakstisku pieteikumu un iemaksā:
 • iestāšanās naudu KKS EUR 17.07 (septiņpadsmit eiro 7 centi); 
 • vismaz vienu paju EUR 17.07 (septiņpadsmit eiro 7 centi) apmērā

YouTube video

Apakšlapas (3): Cenrādis Kredīti Noguldījumi