KKS Rūjienas

Valdes priekšsēdētājs Armīns Seņkāns

Grāmatvede Agrite Vilne

Adrese Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4244

Tālr./fakss/e-pasts +371 6 4268154/ +371 6 4268657

WWW

Darba laiks Darba dienās: 09:00 - 17:00

Darbības uzsakšanas 1998.g. 3.septembris

datums

Biedru loks Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga persona, kas dzīvo, veic komerc- vai aroddarbību,

vai kam ir nekustamais īpašums Rūjienas pilsētas, Ipiķu, Jeru, Naukšēnu, Ķoņu, Lodes, Sēļu vai Vilpulkas

pagasta teritorijā, kura pirms tam kļuvusi par sabiedriskās organizācijas “Tālavietis” biedru, kura piekrīt KKS

Statūtiem, iemaksājot iestāšanās naudu Ls 4,- un iegādājoties vismaz 1 paju Ls 10,- vērtībā.

Par KKS biedriem var būt arī Rūjienas novada pašvaldības.