2013.gada 10.aprīlī notika Savienības biedru sapulce.

Post date: Apr 24, 2013 11:21:20 AM

2013.gada 10.aprīlī notika LKKSS biedru sapulce, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumus:

 1. Apstiprināti grozījumi LKKSS statūtos.
 2. Ievēlēts LKKSS valdes sastāvs:
  1. G.Upena /Zosēnu KKS, Vecpiebalgas KKS/;
  2. I.Nille /“Līgatnes druva” KKS/;
  3. M. Petrēvics /“Dzēse pluss" KKS/;
  4. B.Baltača /Lielvārdes KKS/;
  5. E.Grīnbergs /Pūres KKS/;
  6. A.Korbuts /“Jūrnieku forums” KKS/;
  7. O.Kazačkova /“Dzelzceļnieks KS” KKS/;
  8. M.Bērziņš /Cēsu KKS/;
  9. J.Kalniņš /“LAKRS KS” KKS/.
 3. Ievēlēta revīzijas komisija.
 4. Pieņemts lēmums par finansējuma rezervēšanu informācijas tehnoloģiju pilnveidošanai krājaizdevu sabiedrībām.
 5. Noteica LKKSS biedru naudas lielumu 2013.gadam.