2010.gada 16. decembrī notiks LKKSS Valdes sēde

Post date: Dec 13, 2010 6:47:48 PM

DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 147a, 3.stāvā

Sēdes norises laiks: 16.12.2010. plkst. 11.00

  1. Darba kārtības apstiprināšana;
  2. Protokola Nr.64 apstiprināšana;
  3. Ziņojums par LKKSS finansiālo stāvokli;
  4. Par LKKSS valdes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu;
  5. Budžeta projekts 2011.gadām;
  6. Dažādi