2012.gada 28.martā notiks LKKSS pilnsapulce

Post date: Mar 20, 2012 8:32:41 AM

LKKSS pilnsapulces darba kārtība

Norises vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 147a, 3.stāvā

Sēdes norises laiks: 28. 03. 2012. plkst. 12:00

Dienas kārtības projekts

Nr. Jautājums

  1. Pārskats par LKKSS darbību 2011. gadā
  2. Revīzijas komisijas ziņojums
  3. Gada pārskata apstiprināšana
  4. Darba plāna un budžeta apstiprināšana 2012.gadam
  5. Dažādi jautājumi