Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība

Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība (LKKSS) ir sabiedriska organizācija, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem savstarpēji apvienojušās juridiskas personas - kooperatīvas krājaizdevu sabiedrības (KKS). LKKSS nodibināta 1997.gada 10.oktobrī.

Mērķis un uzdevumi

LKKSS mērķis ir veicināt krājaizdevu sabiedrību darbības un attīstības politikas izstrādāšanu Latvijā. Lai sasniegtu mērķi, LKKSS pilda šādus uzdevumus:

 • apvieno biedru zināšanas un pieredzi krājaizdevu sabiedrību jautājumu un problēmu risināšanā;
 • aizstāv krājaizdevu sabiedrību intereses un tiesības valsts varas un pārvaldes, kā arī pašvaldības institūcijās;
 • veicina krājaizdevu sabiedrību darbības normatīvās bāzes attīstību.

Darbības virzieni

 1. Vienotas krājaizdevu sabiedrību informācijas sistēmas izveidošana;
 2. Interesentu un krājaizdevu sabiedrību pārstāvju apmācība par krājaizdevu sabiedrību darbības jautājumiem;
 3. Sadarbība starp krājaizdevu sabiedrībām un tās atbalstošām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
 4. Veicina sadarbību ar krājaizdevu sabiedrībām un to izveidotām organizācijām ārzemēs;
 5. Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārstāvēšana vietējā un starptautiskā līmenī.

Sadarbības partneri

Latviešu Kreditsabiedrību apvienība (LKA) LKA apvieno ārzemēs darbojošās Latviešu kredītsabiedrības – 12 ASV un pa vienai Kanādā un Austrālijā. Latviešu kredītsabiedrības ar ziedojumiem ievērojami pabalsta vietējos latviešu labdarības pasākumus, jauniešu latvisko izglītību un nacionālpolitiskās aktivitātes. Latviešu kredītsabiedrības ar ziedojumiem ievērojami pabalsta vietējos latviešu labdarības pasākumus, jauniešu latvisko izglītību un nacionālpolitiskās aktivitātes. Atdzimstot krājaizdevu sabiedrību kustībai brīvajā Latvijā, Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienībai izveidojās ciešas sadarbības saites ar LKA. LKA ir sniegusi lielu palīdzību krājaizdevu sabiedrības idejas popularizēšanā, griežoties valsts struktūrās un starptautiskajās aģentūrās ar lūgumu atbalstīt krājaizdevu sabiedrību kustību Latvijā. Ārzemju latvieši ar LKA starpniecību ir noguldījuši līdzekļus dažās Latvijas krājaizdevu sabiedrībās, atbalstot kredītresursu veidošanu Latvijas pagastu krājaizdevu sabiedrībās.

Lūk dažas no ārzemju latviešu KKS:

Mineapolisa

Detroita

Toronto

Klīvlenda

Melburna

Latvijas Hipotēku un zemes banka (LHZB)

Pamatojoties uz Latvijas iedzīvotāju vajadzību pēc nelieliem kredītiem, kā arī Latvijas krājaizdevu sabiedrību un LHZB iegūto pieredzi nelielu kredītu izsniegšanā un abu pušu vēlmi un iespējām apmierināt minētās iedzīvotāju vajadzības, 2000.gada 10.februārī LKKSS un LHZB parakstīja Vienošanās memorandu par sadarbību nolūkā:

 • paplašināt finanšu tirgus pakalpojumu klāstu, veicinot Latvijas iedzīvotāju pašiniciatīvu finanšu jautājumu risināšanā, īstenojot demokrātijas un savstarpējās palīdzības principus;
 • sadarboties finanšu resursu piesaistē gan Latvijā, gan ārvalstīs, kas ļautu palielināt mikrokredītu plūsmu Latvijas iedzīvotājiem;
 • atbalstīt krājaizdevu sabiedrību veidošanos visā Latvijas Republikas teritorijā, it īpaši laukos;
 • stimulēt pašnodarbinātību, lai samazinātu bezdarbu un nabadzību valstī.

90-jos gados LKKSS sadarbojās ar Pasaules krājaizdevu sabiedrību padomi (angl. World Council of Credit Unions - WOCCU ASV) un ar Kanādas Kvebekas provinces krājaizdevu sabiedrību kustības starptautiskās attīstības nodaļu (Development international Desjardins)