Vecpiebalgas KKS

Valdes priekšsēdētājs: Girta Upena
Grāmatvede: Zeltīte Riekstiņa
+371 27707028, +371 29376776
vkks@inbox.lv
Darba laiks:
Pirmdiena 12:00 - 18:00
Trešdiena 8:00 - 17:00
Piektdiena 8:00 - 15:00

Darbības uzsākšanas datums: 2002.gada 12.aprīlis
Biedru loks: Par Sabiedrības biedru var kļūt:
pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kura ir:
Vecpiebalgas vai Madonas novada iedzīvotājs;
nekustamā īpašuma īpašnieks minēto pašvaldību teritorijā;
komercdarbības vai aroddarbības veicējs minēto pašvaldību teritorijā;
esoša biedra laulātais vai bērns.
juridiska persona, kas ir:
Vecpiebalgas vai Madonas novada dome;
individuālais komersants, individuālais (ģimenes) uzņēmums, zemnieka saimniecība, ja to īpašnieki ir krājaizdevu sabiedrības biedri;
komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība), kuras dalībnieki ir fiziskās personas, ja vienam vai vairākiem krājaizdevu sabiedrības biedriem pieder vairāk nekā 50 procentu balsstiesību šādu sabiedrību pamatkapitālā;
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība vai cita sabiedrība, kurai nav komersanta statusa, ja vismaz vienam krājaizdevu sabiedrības biedram pieder balsstiesības šādu sabiedrību pamatkapitālā;
biedrība, kuras biedri ir tikai fiziskās personas un vismaz viens no viņiem ir krājaizdevu sabiedrības biedrs.
Personai, kas vēlas iestāties Sabiedrībā, jāiesniedz valdei rakstisks pieteikums un jāiemaksā iestāšanās nauda EUR 14,23 un jāiegādājas vismaz viena paja EUR 14,23 vērtībā.