Pūres KKS

Valdes priekšsēdētājs: Edmunds Grīnbergs
Grāmatvede: Solvita Emsiņa
Adrese: "Pūre 18", Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads, LV-3124
Tālrunis: +371 28388272
http://www.pureskks.lv/
pureskks@inbox.lv , pureskrediti@gmail.com

Darba laiki:
Otrdiena: 08.00-17.00
Trešdiena: 08.00-17.00
Ceturtdiena: 08.00-17.00
Piektdiena: 08.00-17.00

Darba uzsākšanas datums: 2001.gada 10.maijs

Biedru loks: Tukuma novada iedzīvotāji, strādājošie, nekustamā īpašumu īpašnieki