Straupes KKS

Valdes priekšsēdētājs:

Grāmatvede:

Adrese:

Tālrunis:

Fakss:

e-pasts:

Mājas lapa:

Darba laiks:

Darbības uzsākšanas datums:

Biedru loks:

Uldis Ezers

Mirdza Kārkliņa

"Tautas nams", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4152

+(371) 22003082

mirdza.spp@apollo.lv, uldis.ezers@apollo.lv

nav

P: 8:00 - 17:00, O: 8:00 - 17:00, T: 8:00 - 18:00, C: 8:00 - 17:00, Pie: 8:00 - 16:00

2000.gads 30.novembris

Jebkurš rīcībspējīgs Pārgaujas novada iedzīvotājs, kā arī tie, kas dzīvo citur, bet Pārgaujas novada teritorijā pieder nekustamie īpašumi, vai arī šajā teritorijā veic komercdarbību vai aroddarbību vai arī strādā Pārgaujas novadā. Par biedru var kļūt arī Pārgaujas novada dome.