Kontakti un rekvizīti

Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienība

Dzirnavu iela 147a, Rīga, Latvija, LV-1050
Internets: www.lkkss.lv
e-pasts: lkkss@inbox.lv
Konta Nr. LV29PARX0013802080001
Banka: AS "Citadele banka"
S.W.I.F.T.: PARXLV22