Noguldījumi

Spēkā no 2014.gada 1.septembra

Noguldījumu gada procentu likmes

* - Ienesīguma noguldījumu iespējams veikt, ja biedrs šī noguldījuma darbības laikā nodrošina paju kontā vismaz 10 pajas EUR 142,30 vērtībā vai uz katriem noguldītiem EUR 1 400 - vismaz vienu paju EUR 14,23 vērtībā.

** - Dubultieguldījumu iespējams veikt, ja biedrs šī noguldījuma darbības laikā nodrošina paju kontā papildpajas vismaz noguldījuma apmērā.