2011. gada 4.februārī notiks LKKSS valdes sede.

Post date: Feb 1, 2011 7:16:04 AM

Latvijas Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību savienības

valdes sēdes

DARBA KĀRTĪBA

Norises vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 147a, 3.stāvā

Sēdes norises laiks: 04.02.2011. plkst. 11:00

Nr.p.k. Jautājums

  1. Darba kārtības apstiprināšana
  2. Protokola Nr. 65 apstiprināšana
  3. Krājaizdevu sabiedrību viedokļu, jautājumu un priekšlikumu apspriešana
  4. Par izmaiņām LKKSS statūtos
  5. LKKSS gada pilnsapulces vietas, laika un darba kārtības apstiprināšana
  6. LKKSS komunikācijas ētikas apstiprināšana
  7. Valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana
  8. Ziņojums par LKKSS finansiālo stāvokli
  9. Dažādi