2011. gada 10.martā notiks LKKSS pilnsapulce

Post date: Mar 3, 2011 7:49:28 AM

LKKSS pilnsapulces darba kārtība

Norises vieta: Rīgā, Dzirnavu ielā 147a, 3.stāvā

Sēdes norises laiks: 10. 03. 2011. plkst. 10:00

Dienas kārtības projekts

Nr.p.k. Jautājums

1. Pārskats par LKKSS darbību 2010. gadā.

2. Par LKKSS statūtu pieņemšanu

3. LKKSS revīzijas komisijas ziņojums

4. LKKSS gada pārskata apstiprināšana

5. LKKSS budžeta apstiprināšana 2011. gadam

6. Dažādi