Par Eiro ieviešanu Latvijā

Post date: Apr 17, 2013 8:39:03 AM

Eiro ieviešanas plāns Latvijā ir veidots tā, lai nodrošinātu efektīvu šī procesa norisi. Kopš eiro ieviešanas pirmās dienas būs noteikts divu nedēļu ilgs abu valūtu (eiro un lata) vienlaicīgas apgrozības periods. Tas nozīmē, ka šajā laikā ikviens varēs turpināt norēķinos izmantot ikdienas tēriņiem paredzēto latos saņemto skaidro naudu, neveicot nekādas papildu darbības naudas apmaiņai.

Savukārt lielākus latu skaidrās naudas uzkrājumus pusgada garumā (sešus mēnešus) varēs apmainīt visās komercbankās, Latvijas Bankā. Trīs mēnešus varēs apmainīt skaidro naudu arī atsevišķās Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru teritorijās nav komercbanku filiāļu. Naudas apmaiņu pēc fiksētā kursa varēs veikt neierobežotā daudzumā.

Taču, lai izvairītos no jebkurām rūpēm, kas saistītas ar naudas maiņu, ieteicams skaidrās naudas uzkrājumus ieskaitīt bankas kontā vai noguldīt bankā. Eiro ieviešanas dienā nauda banku kontos automātiski un bez maksas tiks konvertēta pēc fiksētā kursa, līdz ar to cilvēki pat neizjutīs naudas maiņas procesu.

Lai jau savlaicīgi pierastu pie cenām eiro, jau trīs mēnešus pirms eiro ieviešanas tiks uzsākta obligāta cenu paralēla atspoguļošana, un tā turpināsies pusgadu pēc eiro ieviešanas. Šajā periodā cenas visiem tirgotājiem vai pakalpojumu sniedzējiem būs jānorāda gan latos, gan eiro.

Tuvojoties eiro ieviešanai, par eiro monētu un banknošu izskatu un drošības pazīmēm informēs reklāmas televīzijā un citos plašsaziņas līdzekļos. Aplūkot eiro banknošu un monētu izskatu iespējams arī šajā interneta lapā.

Pāreja uz eiro valūtu ļaus daudz ērtāk salīdzināt preču un pakalpojumu cenas dažādās valstīs, un šis aspekts, savukārt, pastiprina tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurenci.

Vienota valūta - eiro ir izdevīga tūristiem. Ceļojot pa eiro zonas valstīm, vienas valsts valūta vairs nav jāmaina pret citas valsts valūtu. Tas ceļošanu padara ērtāku un izdevīgāku, jo nav nepieciešamības mainīt naudu un maksāt ar naudas maiņu saistīto komisijas maksu.

Avots www.eiro.lv