KKS LPNA

Valdes priekšsēdētāja Jevģenija Reinbaha

Grāmatvede Anžela Voroncova

Adrese Skolas iela 25/1-3, Rīga, LV-1010

Tālr./fakss/e-pasts +371 6 7243315/ lpnakks@inbox.lv

WWW

Darba laiks

Darbības uzsakšanas 2005.g.

datums

Biedru loks Par biedru var kļūt jebkurš arodbiedrības LPNA biedrs, kurš piekrīt KKS Statūtiem.