Cenrādis

Spēkā no 2014.gada 1.janvāra

1. Konti (paju konts, norēķinu konts, pieprasījuma noguldījuma konts)

2. Kases operācijas

3. Pārskaitījumi

4. Noguldījumi

Pakalpojums

Maksa par naudas glabāšanu Vecpiebalgas KKS

Komisija par noguldījuma līguma uz noteiktu termiņu laušanu:

Cena

Saskaņā ar Vecpiebalgas KKS noteiktajām

Noguldījumu gada procentu likmēm

rakstiski brīdinot 10 kalendārās dienas iepriekš

bez iepriekšējas brīdināšanas

bez maksas

0,50 %

5. Kredīti

6. Dokumentu izsniegšana

Pakalpojums

Konta izraksta izsniegšana: personīgi vai uz e-pastu

Cena

izsūtīšana pa pastu Latvijas robežās

bez maksas

EUR 1.00

Izziņas izsniegšana pēc biedra pieprasījuma,

pasūtot to vismaz vienu darba dienu iepriekš

EUR 1.50