Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību 2011.gada 21.-22.oktobra sapulces dienas kārtība

Post date: Oct 14, 2011 7:26:35 AM

Sapulci organizē krājaizdevu sabiedrība „Dzelzceļnieks KS” par godu Starptautiskajai krājaizdevu sabiedrības dienai un Starptautiskām Kooperatīvu gadam, kas sākas ar 2011.gada 30.oktobri (2012.gadu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģeneralā Asambleja pasludināja par Starptautisko Kooperatīvu gadu)

Sapulces vieta – Latvijas Dzelzsceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības atpūtas bāzē "Virogna", Daugavpils novada, Višķu pagastā, Špoģos.

Dienas kārtība:

2011.gada 21.oktobris

13.30-14.30 – viesu sagaidīšana, izmitināšana, iepazīstināšana ar atpūtas bāzi

14.30-15.00 – kafijas pauze (galvenās ēkas lielajā zālē (1.stāvs))

15.00-18.00 – sapulces oficiālā daļa (galvenās ēkas konferenču zālē (2.stāvs))

1. 2011.gada 3.ceturkšņa KS darbības rādītāji (KS apbalvošana) (30 min.)

2. Jaunumi tiesību aktos:

2.1. Par 2010.gada 28.decembra MK noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” (spēkā ar 2011.gada 1.janvāri, atsevišķie panti – ar 2011.gada 1.maiju) (15 min.)

2.2. Par 2010.gada 8.oktobra FKTK noteikumiem Nr.278 „Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku informācijas sistēmu drošības normatīvie noteikumi”. (15 min.)

2.3. Par 2011.gada 13.jūlija grozījumiem Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumos Nr. 62 "Kredītu reģistra noteikumi”. (15 min.)

3. Par FKTK pārbaudēm krājaizdevu sabiedrībās: pieredze, informācija, aizrādījumi (20 min.)

4. Informācija par B.Baltačas dalību Virginijas KS konferencē (20 min.)

5. Par grozījumiem Krājaizdevu sabiedrību likumā. Centrālā krājaizdevu sabiedrība? Informācija, diskusija (60 min.)

19.00- ..... – vakariņas, konkursi, dejas, aktuālo jautājumu apspriešana neformālā gaisotnē (galvenās ēkas lielajā zālē (1.stāvs))

18.00- 22.00 būs iespēja pasildīties pirtī

2011.gada 22.oktobris:

8.00-10.00. – brokastis (galvenās ēkas lielajā zālē (1.stāvs))

10.00.–11.00 – LKKSS valdes sēde (galvenās ēkas lielajā zālē (1.stāvs))

10.00 – 12.00 – atbildēsim uz jautājumiem par KS grāmatvedību (jautājumus, lūdzu, sagatavot un līdz 17.10.11. plkst. 15.00 nosūtīt uz e-pastu: lkkss@inbox.lv) (galvēnās ēkas konferenču zālē (2.stāvs))

10.00.- 12.00 pin-ponga, galda futbola, novusa turnīrs, vizināšanās ar laivām, makšķerēšana

no plkst. 12.00 – ceļš mājup