2010.gada 10.martā notiks LKKSS Valdes sēde

Post date: Mar 4, 2010 1:45:12 PM

LKKSS Valdes sēdes darba kārtība:

1. Protokola Nr.62 apstiprināšana

2. LKKSS Valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana

3. Ziņojums par LKKSS finansiālo stāvokli

4. Biedru naudas apmēra un maksāšanas kārtības noteikšana

5. Semināru plānošana 2010.gadam

6. Dažādi