Latvijas krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumi pērn turpināja pieaugt, decembra beigās sasniedzot 10.7 milj. latu

Post date: Feb 26, 2014 9:32:01 AM

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) apkopoti dati par Latvijas kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību darbības rezultātiem liecina, ka 2013. gada 4. ceturksnī krājaizdevu sabiedrību biedru noguldījumu atlikums palielinājās par 3.1% jeb 321 tūkst. latu (456.7 tūkst. eiro), savukārt kopš 2013. gada sākuma tas audzis par 8% jeb par 798 tūkst. latu (1.1 milj. eiro) un decembra beigās sasniedza 10.7 milj. latu (15.3 milj. eiro).

2013. gada laikā krājaizdevu sabiedrības kopā nopelnīja 249 tūkst. latu (354 tūkst. eiro), kas ir uz pusi vairāk nekā 2012. gadā, kad peļņa sasniedza 160 tūkst. latu (227.6 tūkst. eiro). 2013. gadā ar peļņu strādāja 21 krājaizdevu sabiedrība un to tirgus daļa kopējos krājaizdevu sabiedrību aktīvos bija 95.4%.

Krājaizdevu sabiedrību darbības galvenais virziens ir savu biedru kreditēšana. Biedriem izsniegto kredītu atlikums 2013. gada 4. ceturkšņa laikā nedaudz samazinājās (par 1.4%) un decembra beigās bija 11.1 milj. latu (15.9 milj. eiro), tomēr gada laikā kopumā kredītportfeļa atlikums ir ievērojami pieaudzis, t.i. par 8.7% jeb par 894 tūkst. latu (1.3 milj. eiro).

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pašu kapitāla attiecība pret aktīvu un ārpusbilances posteņu kopsummu, t.i. kapitāla pietiekamība 2013. gada 4. ceturksnī saglabājās augsta un decembra beigās bija 21.3% (2012. gada beigās – 20.1%) (noteiktā minimālā kapitāla pietiekamības prasība ir 10%).

Galvenais krājaizdevu sabiedrību ienākumu avots bija procentu ienākumi no krājaizdevu sabiedrību biedriem izsniegtajiem kredītiem (67.1%), savukārt būtiskākie sabiedrību izdevumu posteņi, t.i., administratīvie izdevumi, izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un procentu izdevumi par noguldījumiem, decembra beigās veidoja attiecīgi 40%, 34.2% un 17.2% no kopējiem sabiedrību izdevumiem.

Ar kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību pārskatu kopsavilkumu par 2013. gada 4. ceturksni iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Krājaizdevu sabiedrības/

LKKSS statisktika.