Jaunie FKTK normatīvie noteikumi

Post date: Oct 29, 2009 1:21:11 PM

2009.gada 22.oktobri pieņemti jaunie FKTK normatīvie noteikumi “Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi”

http://www.fktk.lv/lv/tiesibu_akti/krajaizdevu_sabiedribas/fktk_izdotie_noteikumi/2009-10-28_20091022_parskata_par_ga/