Savienības biedri‎ > ‎Zosēnu KKS‎ > ‎

Noguldījumi

Spēkā no 2017.gada 1.aprīļa

Noguldījumu gada procentu likmes 

 Noguldījuma veids
Noguldījuma minimālā summa,
no kuras aprēķina procentus
 Termiņš
 Gada procentu likme
 Norēķinu konts nav noteikts beztermiņa neaprēķina
Pieprasījuma noguldījuma konts EUR 15.00 beztermiņa 0,2 %
 Krājkonts pilngadībai EUR 15.00 līdz konta īpašnieka 18 gadu vecuma sasniegšanai 3,00% 
 

 Termiņnoguldījums


EUR 15.00
3 mēneši
6 mēneši
1 gads
2 gadi
0,50 %
1,00 % 
 2,50 %
3,00 %

 Ienesīguma noguldījums*
 
EUR 500
6 mēneši
1 gads
2 gadi
2,00 %
4,00 %
4,25 %
 Ienesīguma noguldījums ar ikgadēju procentu izmaksu**
EUR 700 
 3 gadi
4 gadi
5 gadi
4.25%
4.40%
4.50%

* - Ienesīguma noguldījumu iespējams veikt, ja biedrs noguldījuma darbības laikā paju kontā uz katriem noguldītajiem EUR 1500 nodrošina vismaz vienu papildpaju EUR 17,07 vērtībā vai kopējo paju skaitu - vismaz 10 pajas EUR 170,70 vērtībā.
**- Ienesīguma noguldījumu ar ikgadēju procentu izmaksu iespējams veikt, ja biedrs noguldījuma darbības laikā paju kontā uz katriem noguldītajiem EUR 700 nodrošina vismaz vienu papildpaju EUR 17,07 vērtībā.