Savienības biedri‎ > ‎Taurenes KKS‎ > ‎

Kredīti

Kredītu procenti 
  • līdz 430 EUR – 22 % (Biedru galvojumi, darba devēja galvojums, depozīts KS);
  • no 431 EUR līdz 719 EUR – 18 % ( Biedru galvojumi, darba devēja galvojums, depozīts KS);
  • no 720 EUR līdz 2 000 EUR – 14 % ( Biedru galvojumi, darba devēja galvojums, Nekustamā īpašuma ķīla);
  • no 2 001 EUR līdz 4 000 EUR – 12 % ( Biedru galvojumi, darba devēja galvojums, Nekustamā īpašuma ķīla);
  • no 2 001 EUR līdz 10 000 EUR  - 10 % (Nekustamā īpašuma ķīla ar nostiprinātu hipotēku Zemesgrāmatā).

Papildpaju iegādes noteikumi: 

Kredīta summa

Papildpaju skaits

Summa EUR

... - 1000,00

3 pajas

8,55

1 001,00 – 2 000,00

5 pajas

14,25

2 001.00 – 5 000,00

6 pajas

17,10

5 001,00 - ...

9 pajas

25,65